Advanced Mediation en Advanced Therapy

SysteemtherapieDe systeemtherapeut begrijpt het individu in relatie tot zijn omgeving. Een systeemtherapeut zal bij het behandelen van uw problemen aandacht besteden aan de wisselwerking tussen u en anderen in de verschillende sociale systemen waar u deel van uitmaakt.

Binnen een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar. Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit onze omgeving. Dit is een gecompliceerd proces waarbij problemen kunnen optreden. Een systeemtherapeut kijkt dan ook niet alleen naar u als persoon, maar ook naar de relaties met uw omgeving. Een systeemtherapeut zal bij het behandelen van uw problemen aandacht besteden aan de wisselwerking tussen u en anderen in de verschillende sociale systemen waar u deel van uitmaakt. Ook wordt gekeken naar wie van uw netwerk kan bijdragen aan het oplossen van uw problemen.

 Vormen van systeemtherapie
1. Gezinstherapie
2. Relatietherapie
3. Individuele systeemtherapie

                                         Lees hier meer over systeemtherapie. 
 

   

Individuele systeemtherapie

 

Relatietherapie

 

 

 

   

Gezinstherapie 1-ouder-gezin

 

Gezinstherapie

 

 

  

   

Nieuw samengesteld gezin
in systeemtherapie

 

Nieuw samengesteld gezin
in systeemtherapie


Psychosociale therapie 


Psychosociale therapie is cliëntgericht en omvat een gevarieerd aanbod van benaderingen om mensen naar hun problemen, ervaringen en belevingen te laten kijken op een manier waarmee zij hun houding en perspectieven naar het leven toe kunnen verruimen. De therapie helpt hulpvrager open te staan voor het hier en nu, zonder voorbij te gaan aan eerdere ervaringen in eerdere levensfasen.


                    
Lees hier meer over psychosociale therapie. 

   

Psychosociale therapie 

 

Psychosociale therapie  


  

Top