Kunstzinnige Therapie en Coaching voor volwassenen
 


Kunstzinnige therapie is het werken aan je eigen gezondheid en ontwikkeling door te werken met kleur, vorm en beeld. Niet het praten staat voorop bij lichamelijke of psychische klachten, maar het beeldend werken- zoals schilderen, tekenen, boetseren, kralen, sieraden maken…etc.

Elk mens is creatief en werkt in feite scheppend. Al datgene wat wij voortbrengen voor onszelf en voor anderen dat nieuw is, is in feite creatief, dat is scheppend. Men denkt heel vaak dat scheppen in de eerste plaats een kwestie is van kunstenaars. Ik zou zeggen dat de kunstenaar de mens is die vanuit zichzelf probeert een denkbeeld duidelijk te maken en zo zijn innerlijke wereld voor anderen kenbaar vastlegt met woorden, klanken, lijnen, vormen, kleuren, kortom op elke denkbare wijze. Maar ook de gewone mens schept. Creativiteit vormt een bron voor vitaliteit, zelfheling en gezondheid

 

Wij kunnen je ondersteunen bij je ontdekkingsreis naar wat er eigenlijk in jou bestaat aan scheppend vermogen en dus creativiteit.

Je bent niet je klachten of je beperkingen.  Je hebt levenskracht in je.

We helpen je om je levenskracht, je creatiekracht, je vindingrijkheid en zelfhelend vermogen te ontdekken en te belichamen of een boost te geven.


Leer in "Kunstzinnige Therapie en Coaching" de taal van je innerlijke kracht en creativiteit kennen
Onderneem op een wijze die je energie geeft en richting aan je leven geeft
Werk aan je persoonlijke ontwikkeling via creativiteit

Voorkom een burn-out of depressie of vereenzaming.

Klim op eigen kracht en inventiviteit uit een negatief spiraal.

Doe mee aan ons aanbod van kunstzinnige therapie en coaching en meld je aan.

Top