Advanced Mediation en Advanced Therapy

 Gespecialiseerde begeleiding

Begeleidingsaanbod

Advanced Therapy biedt allerlei vormen van ondersteuning en gespecialiseerde begeleiding aan: 

1. Intensieve Ondersteuning Gezin (IOG)

Met het product 'Intensieve Ondersteuning Gezin' bieden we hulp aan gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar, waar sprake is van meervoudige of complexe (gezins)problematiek, zoals stagnerende ontwikkeling van kinderen of jongeren en de daarmee gepaard gaande onzekerheid, overbelasting en/of ernstig of langdurig verstoorde balans tussen draagkracht en draaglast bij de ouders.
Voor meer informatie.     
Klik hier...

   

IOG

 

IOG

2. Gespecialiseerde begeleiding

A. Gespecialiseerde begeleiding aan kinderen en jeugdigen

We bieden gespecialiseerde begeleiding aan jeugdigen en hun gezinnen die hierop aangewezen zijn en die gezien een beperking of de algehele situatie, meerdere keren per week begeleiding moeten inroepen buiten de afgesproken vaste tijden. Wij stellen ons op afroep beschikbaar voor directe zorgverlening.
Wilt u meer hierover weten?    
Klik hier...

   

Gespecialiseerde
begeleiding

 

Gespecialiseerde
begeleiding

B. Gespecialiseerde begeleiding aan Volwassenen

Wij begeleiden vanuit de WMO volwassenen bij de integratie in verschillende aspecten van de samenleving. Het gaat hier voornamelijk om ambulante begeleiding zelfstandig wonen. Voor meer informatie hierover klik hier..
 

   

Ambulante begeleiding
zelfstandig wonen 

 

Ambulante begeleiding
zelfstandig wonen 


C. Gespecialiseerde begeleiding aan gezinnen

Onder deze begeleiding vallen ook situaties van sterk 'ontregelde gezinnen', waar planbare zorg op vaste tijdstippen niet volstaat. Wij stellen ons op afroep beschikbaar voor directe zorgverlening zodra het nodig is. voor meer informatie over deze vorm van gespecialiseerde begeleiding,
klik hier...

Top